În cât timp se poate obţine rezultatul testului NIFTY?

Rezultatul testului se poate obţine în termen de 2 săptămâni de la sosirea probei de sânge în laboratorul central, dar se poate întâmpla ca în procent de 2-3% să fie necesară reluarea procedurii, în acest caz rezultatul se obţine cu o întârziere de 1-2 săptămâni. În 1% din cazuri testul NIFTY nu dă un rezultat din cauza cantităţii insuficiente de ADN fetal.

Testul NIFTY se poate folosi şi în cazul sarcinii multiple?